Connect with us

Бәрі туралы

Биология

Гендік инженерия пәнінен тест сұрақтары

1.Кері транскрипция процесін кім ашты?

а)Г.Темин және Д.Балтомир

б)Х.Смит және В.Арбер

с)Д.Нотанс және Ф.Болвар

д)Р.Родригес және Г.Корана

е)С.Коэн мен Г.Бойер

2.Рекомбинантты ДНҚ –

а)әр текті ДНҚ-лардан құралған және клеткаларда репликациялана алатын генетикалық құрылым;

б)бір текті ДНҚ-лардан тұратын генетикалық құрылым;

с)ұзын шиыршықты ДНҚ бөлігі;

д)қос сақиналы ДНҚ бөлігі;

е)жаңа ДНҚ құрылымы

3.Реципиент клеткасына рДНҚ молеуласын енгізу ген инженериясының қай кезеңі?

а)1

б)2

с)3

д)4

е)5

4.Генетикалық инженерия қай уақытта пайда болды?

а)60-шы жылдарда;

б)70-шы жылдардың 1-ші жартысында;

с)70-шы жылдардың 2-ші жартысында;

д)80-шы жылдарда;

е)80-шы жылдардың 1-ші жартысында;

5.рДНҚ молекуласын құрастыру ген инженериясының қай кезеңі?

а)1

б)2

с)3

д)4

е)5

6.Қажет рДНҚ молекулалары бар клондары ортадан табу ген инженериясының қай кезеңі?

а)1

б)2

с)3

д)4

е)5

7.Генді алудың неше әдісі бар?

а)1

б)2

с)3

д)4

е)5

8.Берілген нуклеотидтер тізбегі бойынша ДНҚ синтездеу әдісінде ең алғаш рет синтезделген ген –

а)ашытқының тРНҚ-ның гені

б)E.Coli гені

с)лигаза ферментінің гені

д)Bac.subtilis бактериясының гені

е)эндонуклеаза ферменті

9.Қай жылы Г.Корана қызметкерлерімен тирозиннің тРНҚ-ының генін синтездей алды?

а)1969 ж

б)1975 ж

с)1974 ж

д)1985 ж

е)1976 ж

10.Қай әдісте ДНҚ- дан арнайы ферменттің (рестрикциялық эндонуклеазаның) көмегімен қажет ген «кесіліп» алынады

а)табиғи генді тікелей бөлу әдісі

б)химиялық әдіс

с)ферменттік әдіс

д)тізбектеп кесу әдісі

е)физика-химиялық әдіс

11.Рестрикция ферменттерін алғаш рет кім ашты?

а)Х.Смит

б)В.Арбер

с)Д.Нотанс

д)Ф.Болвар

е)Р.Родригес

12.Рестрикция ферменттері қай жылы ашылды?

а)1972 ж

б)1975 ж

с)1974 ж

д)1985 ж

е)1976 ж

13.Рестрикцияның неше типі бар?

а)1

б)2

с)3

д)4

е)5

14.Қай жылы Х.Смит және Д.Натанс рестрикция-модификация жүйе (MR) ферменттерін белгілеу номенклатурасын ұсынды?

а)1973 ж

б)1975 ж

с)1974 ж

д)1985 ж

е)1976 ж

15.Жұп немесе тақ эндонуклеазалар не деп аталады?

а)нуклеазалар

б)шизомерлер

с)изошизомерлер

д)фрагменттер

е)плазмидалар

16.Бөтен генетикалық материалды клеткаға тасымалдауға қабілетті ДНҚ молекуласы –

а)вектор

б)плазмида

с)фермент

д)бактериофаг

е)вирус

17.Ген инженериясында қолданылатын векторларды неше топқа бөлуге болады?

а)2

б)3

с)4

д)1

е)5

18.Плазмидалы векторларға мысал келтір

а)ColE1 плазмидасы

б)лямбда фагы

с)EMBI3

д)М13 фагы

е)Харон плазмидасы

19.Космидтерді қай ғалымдар ашты?

а)Г.Темин және Д.Балтомир

б)Дж.Коллинз бен Б.Хон

с)Д.Нотанс және Ф.Болвар

д)Р.Родригес және Г.Корана

е)С.Коэн мен Г.Бойер

20.Генетикалық инженерия ғылымының негізін қалаған ғалым

а)Х.Смит

б)В.Арбер

с)П.Бэрг

д)Ф.Болвар

е)Р.Родригес

21.Қай жылы клеткада жұмыс істей алатын рДНҚ молекуласы құрастырылды?

а)1974 ж

б)1975 ж

с)1974 ж

д)1985 ж

е)1976 ж

22.рДНҚ құрастырудың ең кең таралған әдісі

а)жабысқақ ұштар әдісі

б)гомополимерлі ұштар әдісі

с)терминалдық трансфераза қолдану әдісі

д)доғал ұштарды жалғау (тігу) әдісі

е)конекторлық әдіс

23.Қазіргі уақытта ғалымдар рДНҚ құрастыруда кімнің принципіне сүйенеді?

а)Г.Темин және Д.Балтомир

б)П.Лобан мен С.Коэн

с)Д.Нотанс және Ф.Болвар

д)Р.Родригес және Г.Корана

е)С.Коэн мен Г.Бойер

24.Гомополимерлі ұштар әдісі арқылы рДНҚ молекуласын құрастыру кімнің идеясына сүйенеді?

а)Лобан-Берг

б)Саузерн-Блотинг

с)Нозерн-Блотинг

д)Овчинник

е)Рестрикция-модификация

25.Гибридті молекулаларды клеткаға енгізу тәсілі вектормен байланысты екені белгілі, егер вектор ретінде плазмида қолданылса, енгізу қандай типпен өтеді

а)трансформация

б)трансфекция

с)трансдукция

д)транскрипция

е) инлокация

  1. Гибридті молекулаларды клеткаға енгізу тәсілі вектормен байланысты екені белгілі, егер вектор ретінде фаг қолданылса, енгізу қандай типпен өтеді

а)трансформация

б)трансфекция

с)трансдукция

д)транскрипция

е) инлокация

27.Модификацияланбаған ДНҚ молекуласы дегеніміз не?

а)метилаза ферментімен метилденбеген

б)метилаза ферменттерін қолданған жағдайда

с)ДНҚ-да модификация-инструкция процесінің жүруі

д)метилаза ферментінің қолданылуы

е)ондай термин жоқ

28.Трансляция –

а)иРНҚ матрицасы бойынша рибосомдағы генетикалық кодқа сәйкес белок синтезі

б)РНҚ-ның ДНҚ-да синтезі

с)ДНҚ бөлігінің бір орыннан басқа орынға ауысуы

д)сома клеткалар генетикасының әдеттегі клетканың ісік (рак) клеткаға айналуы

е)көптеген клеткалар колониялары арасынан қажетті гені бар векторды іздеу

29.Транскрипция –

а)иРНҚ матрицасы бойынша рибосомдағы генетикалық кодқа сәйкес белок синтезі

б)РНҚ-ның ДНҚ-да синтезі

с)ДНҚ бөлігінің бір орыннан басқа орынға ауысуы

д)сома клеткалар генетикасының әдеттегі клетканың ісік (рак) клеткаға айналуы

е)көптеген клеткалар колониялары арасынан қажетті гені бар векторды іздеу

30.Транспозиция-

а)иРНҚ матрицасы бойынша рибосомдағы генетикалық кодқа сәйкес белок синтезі

б)РНҚ-ның ДНҚ-да синтезі

с)ДНҚ бөлігінің бір орыннан басқа орынға ауысуы

д)сома клеткалар генетикасының әдеттегі клетканың ісік (рак) клеткаға айналуы

е)көптеген клеткалар колониялары арасынан қажетті гені бар векторды іздеу

31.Трансформация –

а)иРНҚ матрицасы бойынша рибосомдағы генетикалық кодқа сәйкес белок синтезі

б)РНҚ-ның ДНҚ-да синтезі

с)ДНҚ бөлігінің бір орыннан басқа орынға ауысуы

д)сома клеткалар генетикасының әдеттегі клетканың ісік (рак) клеткаға айналуы

е)көптеген клеткалар колониялары арасынан қажетті гені бар векторды іздеу

32.Скрининг –

а)иРНҚ матрицасы бойынша рибосомдағы генетикалық кодқа сәйкес белок синтезі

б)РНҚ-ның ДНҚ-да синтезі

с)ДНҚ бөлігінің бір орыннан басқа орынға ауысуы

д)сома клеткалар генетикасының әдеттегі клетканың ісік (рак) клеткаға айналуы

е)көптеген клеткалар колониялары арасынан қажетті гені бар векторды іздеу

33.Клон дегеніміз –

а)бастапқы бір бактериялық клеткадан көптеген клеткалардың пайда болуы

б)фаг ДНҚ-ы бар бактериялар түскен орындарда мөлдір дөңгелеу ойыстар

с)организмнің барлық геномын сипаттайтын рДНҚ-р жинақтамасы

д)құрылымды гендердің жинағын құрастыру

е)ДНҚ жиынтығы

34.Негативтік шоғыр –

а)бастапқы бір бактериялық клеткадан көптеген клеткалардың пайда болуы

б)фаг ДНҚ-ы бар бактериялар түскен орындарда мөлдір дөңгелеу ойыстар

с)организмнің барлық геномын сипаттайтын рДНҚ-р жинақтамасы

д)құрылымды гендердің жинағын құрастыру

е)ДНҚ жиынтығы

35.Генотека –

а)бастапқы бір бактериялық клеткадан көптеген клеткалардың пайда болуы

б)фаг ДНҚ-ы бар бактериялар түскен орындарда мөлдір дөңгелеу ойыстар

с)организмнің барлық геномын сипаттайтын рДНҚ-р жинақтамасы

д)құрылымды гендердің жинағын құрастыру

е)ДНҚ жиынтығы

36.Комплементарлы ДНҚ генотекасы-

а)бастапқы бір бактериялық клеткадан көптеген клеткалардың пайда болуы

б)фаг ДНҚ-ы бар бактериялар түскен орындарда мөлдір дөңгелеу ойыстар

с)организмнің барлық геномын сипаттайтын рДНҚ-р жинақтамасы

д)құрылымды гендердің жинағын құрастыру

е)ДНҚ жиынтығы

37.Ген клонын көбейтудің неше әдісі бар?

а)2

б)3

с)4

д)5

е)6

38.Геном –

а)клеткалардың генетикалық құрамы

б)РНҚ-ның ДНҚ-да синтезі

с)ДНҚ бөлігінің бір орыннан басқа орынға ауысуы

д)сома клеткалар генетикасының әдеттегі клетканың ісік (рак) клеткаға айналуы

е)көптеген клеткалар колониялары арасынан қажетті гені бар векторды іздеу

39.Спейсер –

а)иРНҚ матрицасы бойынша рибосомдағы генетикалық кодқа сәйкес белок синтезі

б)тандемді қайталанатын ДНҚ-ның траскрипцияланбайтын бөлігі

с)ДНҚ бөлігінің бір орыннан басқа орынға ауысуы

д)сома клеткалар генетикасының әдеттегі клетканың ісік (рак) клеткаға айналуы

е)көптеген клеткалар колониялары арасынан қажетті гені бар векторды іздеу

40.Қоянның барлық геномын сипаттайтын гендер жинағын құрастыру үшін қанша клон қажет?

а)920 мың

б)650 мың

с)150 мың

д)700 мың

е)500 мың

  1. E.Coli бактериясының гендер жинағын дайындау үшін ше?

а)1,4 мың

б)650 мың

с)1, 50 мың

д)700 мың

е)500 мың

42.Зонд (сүңгі) дегеніміз не?

а)іздеп жатқан ген бөлігінің азоттық негіздеріне комплементарлы кішігірім ДНҚ немесе РНҚ тізбегі

б)РНҚ-ның ДНҚ-да синтезі

с)ДНҚ бөлігінің бір орыннан басқа орынға ауысуы

д)сома клеткалар генетикасының әдеттегі клетканың ісік (рак) клеткаға айналуы

е)көптеген клеткалар колониялары арасынан қажетті гені бар векторды іздеу

43.Саузерн Блотинг әдісін ұсынған кім?

а)Э.Саузерн

б)В.Арбер

с)П.Бэрг

д)Ф.Болвар

е)Р.Родригес

44.Промотр –

а)транскрипция басталуы үшін РНҚ-полимераза байланысқан ДНҚ бөлігі

б)РНҚ-ның ДНҚ-да синтезі

с)ДНҚ бөлігінің бір орыннан басқа орынға ауысуы

д)сома клеткалар генетикасының әдеттегі клетканың ісік (рак) клеткаға айналуы

е)көптеген клеткалар колониялары арасынан қажетті гені бар векторды іздеу

45.Праймер –

а)іздеп жатқан ген бөлігінің азоттық негіздеріне комплементарлы кішігірім ДНҚ немесе РНҚ тізбегі

б)ұзындығы 50 нуклеотидтерден аспайтын РНҚ-ның қысқа фрагменттері

с)ДНҚ бөлігінің бір орыннан басқа орынға ауысуы

д)сома клеткалар генетикасының әдеттегі клетканың ісік (рак) клеткаға айналуы

е)көптеген клеткалар колониялары арасынан қажетті гені бар векторды іздеу

46.Репликация –

а)ДНҚ-ның өзін-өзі синтезделуі

б)РНҚ-ның ДНҚ-да синтезі

с)ДНҚ бөлігінің бір орыннан басқа орынға ауысуы

д)сома клеткалар генетикасының әдеттегі клетканың ісік (рак) клеткаға айналуы

е)көптеген клеткалар колониялары арасынан қажетті гені бар векторды іздеу

47.Прокариоттық иРНҚ-ның инициалаушы кодонының алдында 31 -91 нуклеотидтерден құралған ерекше бөлік қалай аталады?

а)Шайн-Делгарно

б)Саузерн-Блотинг

с)Нозерн-Блотинг

д)Овчинник

е)Рестрикция-модификация

48.Кім алғаш рет сүтқоректілердің сомастатин гормонын E.Coli клеткасында итакура лактоза промотрын қолдану арқылы синтездеді?

а)Бойер

б)В.Арбер

с)П.Бэрг

д)Ф.Болвар

е)Р.Родригес

49.Бойер қай жылы сүтқоректілердің сомастатин гормонын E.Coli клеткасында итакура лактоза промотрын қолдану арқылы синтездеді?

а)1977 ж

б)1975 ж

с)1974 ж

д)1985 ж

е)1976 ж

50.Сомастатин гормоны неше амин қышқылынан тұрады?

а)10

б)12

с)16

д)14

е)8

51.Инициация –

а)ДНҚ репликациясының транскрипциясын немесе рибосомада белок синтезінің басталуын қамтамасыз ететін процесс

б)РНҚ-ның ДНҚ-да синтезі

с)ДНҚ бөлігінің бір орыннан басқа орынға ауысуы

д)сома клеткалар генетикасының әдеттегі клетканың ісік (рак) клеткаға айналуы

е)көптеген клеткалар колониялары арасынан қажетті гені бар векторды іздеу

52.Интрон –

а)ДНҚ-ның өзін-өзі синтезделуі

б)РНҚ-ның ДНҚ-да синтезі

с)ДНҚ-ның транскрипцияланатын және әдеттегі генетикалық информациясы жоқ бөлігі

д)сома клеткалар генетикасының әдеттегі клетканың ісік (рак) клеткаға айналуы

е)көптеген клеткалар колониялары арасынан қажетті гені бар векторды іздеу

53.Локус –

а)ДНҚ-ның өзін-өзі синтезделуі

б)РНҚ-ның ДНҚ-да синтезі

с)ДНҚ бөлігінің бір орыннан басқа орынға ауысуы

д)ген орналасқан хромасоманың бөлігі

е)көптеген клеткалар колониялары арасынан қажетті гені бар векторды іздеу

54.Тышқанның дегидрофолатредуктаза генінің мөлшері

а)40 мың н.ж.

б)38 мың н.ж.

с)42 мың н.ж.

д)45 мың н.ж.

е)35 мың н.ж.

55.Жануарлар клеткасы үшін эукариоттық векторды дайындаудың негізгі объектісі –

а)SV40 вирусы

б)адено вирус

с)PSV2 вирусы

д)папо вирус

е)SV80вирусы

  1. SV40 вирусының ДНҚ-лы вирустық емес ДНҚ-нан құралған гибридті ДНҚ молекуласын құрастыруда ұсынған кім?

а)Бэрг

б)В.Арбер

с)П.Бэрг

д)Ф.Болвар

е)Р.Родригес

57.Кім 1980 жылы SV40 вирусының ДНҚ-лын және E.Coli плазмидасының ДНҚ-нан тұратын өтпелі плазмидалық векторларды құрастыра алды

а)Бэрг

б)В.Арбер

с)П.Бэрг

д)Ф.Болвар

е)Р.Родригес

58.ДНҚ ерітіндісін шприцпен байланысқан өте жіңішке микротүтікшелер арқылы клеткалық ядросына тікелей енгізу әдісі

а)клетканы жинақтау әдісі

б)микроиньекциялау әдісі

с)шоғырларды гибридизациялау әдісі

д)радиоаутография әдісі

е)инелеу әдісі

59.Лизис –

а)қабықтардың жарылуы арқылы клетканың ыдырауы

б)РНҚ-ның ДНҚ-да синтезі

с)ДНҚ бөлігінің бір орыннан басқа орынға ауысуы

д)ген орналасқан хромасоманың бөлігі

е)көптеген клеткалар колониялары арасынан қажетті гені бар векторды іздеу

60.Лизогенді фаг –

а)ДНҚ-ның өзін-өзі синтезделуі

б)РНҚ-ның ДНҚ-да синтезі

с)ДНҚ – сы бактерия хромасомасына енген фаг

д)ген орналасқан хромасоманың бөлігі орналасқан фаг

е)көптеген клеткалар колониялары арасынан қажетті гені бар векторды іздеу

61.ДНҚ үзіндісінің нуклеотидтер қатарын анықтау қай жылы жүзеге асты?

а)1977 ж

б)1975 ж

с)1974 ж

д)1985 ж

е)1976 ж

62.ДНҚ нуклеотидтер қатарын анықтаудың қай әдісінде электрофорез қолданылды?

а)Максам-Гилберт

б)Сэнгер

с)Шайн-Делгарно

д)Саузерн-Блотинг

е)Нозерн-Блотинг

  1. ДНҚ нуклеотидтер қатарын анықтаудың қай әдісінде ДНҚ-полимераза қолданылды?

а)Максам-Гилберт

б)Сэнгер

с)Шайн-Делгарно

д)Саузерн-Блотинг

е)Нозерн-Блотинг

64.Сэнгер әдісі қалай аталады?

а) «тізбекті үзу» әдісі

б) « жай үзу» әдісі

с)доғал ұштар әдісі

д)жинақтау әдісі

е)серпілту әдісі

65.Адамның ДНҚ-лы қанша нуклеотидтерден құралған

а)3 млрд

б)2,5 млрд

с)4 млрд

д)5 млрд

е)4,5 млрд

66.Генетикалық инженерияның неше деңгейі бар?

а)2

б)3

с)4

д)5

е)

67.рДНҚ-ын технологиянығ әр алуан әдістерімен қарастырады –

а)генетикалық инженерияның 1-ші деңгейі

б) генетикалық инженерияның 2-ші деңгейі

с) генетикалық инженерияның 3-ші деңгейі

д) генетикалық инженерияның 4-ші деңгейі

е) генетикалық инженерияның 5-ші деңгейі

68.Хромасомалық гендердің үлкен топтарын манипуляциялау қарастырады –

а)генетикалық инженерияның 1-ші деңгейі

б) генетикалық инженерияның 2-ші деңгейі

с) генетикалық инженерияның 3-ші деңгейі

д) генетикалық инженерияның 4-ші деңгейі

е) генетикалық инженерияның 5-ші деңгейі

69.Геномдық бір клетканың генетикалық материалын басқа клеткаға тасымалдауды қарастырады –

а)генетикалық инженерияның 1-ші деңгейі

б) генетикалық инженерияның 2-ші деңгейі

с) генетикалық инженерияның 3-ші деңгейі

д) генетикалық инженерияның 4-ші деңгейі

е) генетикалық инженерияның 5-ші деңгейі

70.Клетка инженериясы –

а)сома клеткалардың гибридизациясының қосылуын құрайды.

б)ДНҚ-ның өзін-өзі синтезделуі

с)РНҚ-ның ДНҚ-да синтезі

д)ДНҚ – сы бактерия хромасомасына енген фаг

е)ген орналасқан хромасоманың бөлігі орналасқан фаг

71.Қазіргі уақытта адамда тұқым қуалайтын қанша ауру белгілі

а)2000

б)3000

с)4000

д)5000

е)1000

72.Гибридомалар технологиясы негізінде қандай заттар өндіріледі:

а)монозиготалы антизаттар

б)химера

с)микроиньекция

д)трансплантация

е)инверсия

73.Алғаш рет эмбриондарды трансплантациялауды кім жүзеге асырды?

а)Хип

б)Сэнгер

с)Шайн-Делгарно

д)Саузерн-Блотинг

е)Нозерн-Блотинг

74.Хип қай жылы эмбриондарды трансплантациялауды жүзеге асырды?

а)1890

б)1895

с)1952

д)1896

е)1913

75.Қайсы ұрғашы жануардың жыныс түтігінде сиыр эмбриондарын реципиентке тасымалдауға жарамды сатыға дейін өсіре алуға болады

а)қоян

б)тышқан

с)егеуқұйрық

д)бүйі

е)мысық

76.1972 жылы ғалымдар ұрғашы қоян жыныс түтігінде 3-4 тәулік бойында сақталған ірі қара эмбриондарын реципиент сиырға тасымалдауда танспланттардың шығуы неше пайызды көрсетті

а)73%

б)75%

с)80%

д)78%

е)71%

77.Эмбриондарды сақтаудың ең тиімді әдісі

а)сұйық азотта 196 0С терең мұздату

б) сұйық бромда 190 0С терең мұздату

с) сұйық иодта 194 0С терең мұздату

д) сұйық азотта 185 0С терең мұздату

е) сұйық азот қышқылында 196 0С терең мұздату

78.Эмбриондардың жынысын анықтайтын неше әдіс бар?

а)2

б)4

с)5

д)3

е)6

79.Қай жылы Францияда 6-тәуліктік ірі қара эмбрионы жынысын анықтаудың жетілген әдісі ойластырылды?

а)1986

б)1985

с)1988

д)1987

е)1984

80.Ядроларды тасымалдау әдісін ойлап шығарған кім

а)Дж.Герден

б)В.Арбер

с)П.Бэрг

д)Ф.Болвар

е)Р.Родригес

81.Кім алғаш рет әлемде монозиготалы қозылар алды?

а)С.Уиладсен

б)В.Арбер

с)П.Бэрг

д)Ф.Болвар

е)Р.Родригес

82.Қай жылы С.Уиладсен монозиготалы қозыларды алды?

а)1979

б)1985

с)1988

д)1987

е)1984

83.Кім алғаш рет бұзаулардың эмбриондық клонын алды?

а)С.Полж

б)В.Арбер

с)П.Бэрг

д)Ф.Болвар

е)Р.Родригес

84.Кім ең бірінші монозиготалы лақтар алды?

а)И.Кунода

б)В.Арбер

с)П.Бэрг

д)Ф.Болвар

е)Р.Родригес

85.Бірнеше әр түрлі эмбриондарды біріктіру арқылы пайда болған организмдер

а)генетикалық химера

б)генетикалық трансген

с)олигофенді

д)полигофенді

е)триверлі

86.Химерлі малдарды алғаш алу үшін қандай жануар үлгі ретінде пайдаланылды?

а)тышқан

б)қоян

с)ит

д)мысық

е)егеуқұйрық

87.Геномында бөтен ген (немесе гендер) бар жануарлар –

а)трансгенді

б)олигофенді

с)полигофенді

д)химерлі

е)триверлі

88.Генді бір биологиялық жүйеде басқа жүйеге жаңа белгілері бар организмнің жаңа формасын алу үшін жасанды жолмен тасымалдау –

а)трансгеноз

б)химера

с)микроиньекция

д)трансплантация

е)инверсия

89.Трансгенді жануарларды алу үшін егеуқұйрықтың соматотропин генін тышқанның геномына енгізу – кімнің тәжірибесі

а)Р.Пальмитер

б)В.Арбер

с)П.Бэрг

д)Ф.Болвар

е)Р.Родригес

90.Трансген жануарлар алу үшін тышқанды микроиньекциялау әдісі арқылы трансплантациялағанда қанша ұрпақ алынып, қаншасы егеуқұйрықтың гені байқалды

а)21 ұрпақ алынып, 7-інде егеуқұйрықтың гені;

б) 20 ұрпақ алынып, 6-інде егеуқұйрықтың гені;

с) 20 ұрпақ алынып, 7-інде егеуқұйрықтың гені;

д) 21 ұрпақ алынып, 5-інде егеуқұйрықтың гені;

е) 21 ұрпақ алынып, 3-інде егеуқұйрықтың гені;

91.Имплатациялық даму сатысындағы ерте эмбрионды бөліп алғаннан реципиент-аналықтардың жатырына тасымалдауға дейін қанша сағат уақыт кетеді?

а)1-5 сағат

б)1-6 сағат

с)50 минут

д)30 минут

е)40 минут

92.ТМД елдерінде эмбриондарды трансплантациялау бойынша қанша орталықтар құрылды

а)20-дан астам

б)30-дан астам

с)25-тан астам

д)40-тан астам

е)50-ден астам

93.Трофобластарды зерттеуге негізделген жыныс хромосомаларды талдау әдщісі неше кезеңнен тұрады?

а)4

б)3

с)2

д)5

е)6

94.Трофобласт клеткасын алу (микробиопсия арқылы) жыныс хромасомаларды талдау әдісінің нешінші кезеңі

а)1-ші

б)2-ші

с)3-ші

д)4-ші

е)5-ші

95.Клетканы in vitro жағдайында өсіру жыныс хромасомаларды талдау әдісінің нешінші кезеңі

а)2-ші

б)1-ші

с)3-ші

д)4-ші

е)5-ші

96.Хромасома үлгісін дайындау жыныс хромасомаларды талдау әдісінің нешінші кезеңі

а)3-ші

б)2-ші

с)1-ші

д)4-ші

е)5-ші

97.Үлгіде метафазалық клеткаларды микроскоптан талдау жыныс хромасомаларды талдау әдісінің нешінші кезеңі

а)4-ші

б)2-ші

с)3-ші

д)1-ші

е)5-ші

98.Жануарлар сома клеткалардың организмнен тыс ортада қосылу қабілеттілігін алғаш рет 1960 жылы кім байқады?

а)Ж.Барский

б)В.Арбер

с)П.Бэрг

д)Ф.Болвар

е)Р.Родригес

99.Ж.Барский қай жылы жануарлар сома клеткалардың организмнен тыс ортада қосылу қабілеттілігін байқаған?

а)1960 ж

б)1962 ж

с)1963 ж

д)1964 ж

е)1955 ж

  1. ….лимфоцит және рак клеткасының қосылуы нәтижесінде түзілген гибридтік клетка

а)гибридома

б)олигофенді

с)полигофенді

д)химерлі

е)триверлі

 

 

  1. Студенттердің академиялық білімін

рейтингтік бағалау жүйесі

Білім беру ісіндегі басты приоритет – студенттердің жеке шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту, оларды дара тұлға етіп әзірлеу. Оқу үрдісінде басымдылық рөл оқытушыға емес, студентке берілуі тиіс, студент белсенділік көрсетуі тиіс, оны оқытпай, ол өздігінен оқуы керек. Оқытудың негізгі мақсаты – өз бетінше дами алатын жеке адамды қалыптастыру болғандықтан, оқытудың негізгі формасы – студенттермен жұмыс істеу, дифференциялау.

Әрбір студент басқа студент пен салыстырылмайды, керісінше өзімен – өзі салыстырылады. Студенттер өз нәтижелерін бағалай білуге үйренуі аса маңызды.

Студенттердің білімін бағалау – оның жіберген қатесіне жазалау емес, жетістігін мадақтау, көтермелеу құралына айналуы тиіс.

Студенттердің білімін бағалау кредиттік оқыту жүйесінің міндетті элементі болып кіреді.

Қорытынды бақылау-емтихан студенттің академиялық уақыт ішіндегі кәсіптік білім бағдарламасын меңгеру дәрежесін анықтау үшін өткізіледі.

Емтихан компьютерлі, жазбаша тестермен немесе ауызша, жазбаша түрде өтеді. Емтиханның өту формасын оқу-әдістемелік кеңес тағайындайды.

Студенттің білімін бағалау рейтингтік балл екі бөліктен тұрады: біріншісі – рейтинг балының 40% құрайды, оны студент күнделікті бақылау (ОБСӨЖ), СӨЖ тапсырмаларын орындағаны үшін жинақтайды. (А1;А2-жетінші және он төртінші апталарда өткізілетін аттестаттау балдары), екіншісі – рейтинг балының 60% құрайды, ол қорытынды бақылау – емтиханның нәтижесі осы балдардың қосындысы студенттің білімінің рейтингтік көрсеткіші:

R=(А1+А2)x0,4 + Э x0,6

Рейтингтің жоғарғы мәні – 100 балл

Студенттің оқу жылындағы академиялық үлгерімі GPA мәні былайша есептеледі:

GPA =

И1 , И2 ,…, ИП – студенттің қорытынды балының сандық баламасы.

К1 , К2 ,…, КП – студенттің оқыған пәндер кредиті

1 курс студенті келесі курсқа көшу үшін GPA мәні «+Д» – 1,33 (55-59%) балдан кем болмауы керек, 2 курс студенті үшін – «+С» – 2,33 (70-74%), 3 курс студенті үшін «В-» – 2,67 (75-79%) кем болмауы керек.

Әр деңгейдің ұпай саны студенттердің білімін бақылаудың үлгілері мен кіріспе, ағымдағы және аралық бақылаулармен жиналады. Төменде студенттердің баллмен есептегенде білім градациясының кестесін беріп отырмыз:

 

 

 

 

 

 

 

Бағалаудың әріптік жүйесі  

Баллдары

Бағалаудың %-тік мазмұны Бағалаудың дәстүрлі жүйесі
А 4.0 100  

Өте жақсы

А- 3.67 90-94
В+ 3.33 85-89  

Жақсы

В 3.0 80-84
В- 2.67 75-79
С+ 2.33 70-74  

 

Қанағаттанарлық

С 2.0 65-69
С- 1.67 60-64
D+ 1.33 55-59
D 1.0 50-54
F 0 0-49 Қанағаттанғысыз

Пәннен F – деген баға алған студент деканат белгілеген мерзімде оны қайта тапсыру керек

Дереккөзі

Continue Reading
Ұқсас тақырыптар...
To Top