Есімдер

Есімдер

Алмабай…… Аян

Алмабай...... АянАЛМАБАЙ – қазақ есімі, алма сияқты әдемі, көрікті, сұлу болсын деген тілекпен қойылған есім. Біріккен тұлғалы есімдер — Алматай,...

Әбдуәли…… Әбуғалым

Әбдуәли...... ӘбуғалымӘБДУӘЛИ - араб тілінен алынған уали — әкім, әмір, басқарушы, үкімет уәкілі.ӘБДІ - араб тілінен алынған — мәңгі, шексіз.ӘБДІБАЙ...

Әбунасыр…… Әшір

Әбунасыр...... ӘшірӘБУНАСЫР - араб тілінен алынған абу - әке + наср — жәрдем беруші, көмекші; жеңімпаз.ӘБУСАДЫҚ - араб тілінен алынған...

Баба…… Байсал

Баба...... БайсалБАБА - иран тілінен алынған бобо — арғы ата, дада. Біріккен тұлғалы есімдер — Бабажан, Бабахан, Бабанияз.БАБАҒАЛИ - иран...

Байсан…… Бәкір

Байсан...... БәкірБАЙСАН - біріккен тұлғалы есім. Ауыспалы мағынасы есебі жоқ, қисапсыз. Түрі — Сансызбай.БАЙСАРЫ - бай + сары. Байсары есімінің...

Бәшір……Береке

БӘШІР - араб тілінен — қуанышты хабар жеткізуші, хабаршы, жаршы.БЕГЕШ - көне түркі тілінен келген, ескі қазақ тілдерінде ведас —...

Берен…… Бірлік

Берен...... БірлікБЕРЕН - асыл құрыш.БЕРЖАН - бер + жан - жанын беретін, ештене аямайтын адам деген мағыналы есім.БЕРКІН - берік,...

Мағаз…… Мышырбай

Мағаз...... МышырбайМАҒАЗ - араб тілінен алынған ма’азза — махаббат, сүйіспеншілік. Яғни қымбатты, сүйікті.МАҒАУИЯ - араб тілінен - сау - саламат;...

Нағи…… Нысанбай

Нағи...... НысанбайНАҒИ - араб тілінен алынған нәки — таза, қоспасыз.НАҒЫМ - араб тілінен алынған нәгим — амансаулық, есендік, бақытты өмір,...

Page 1 of 4 1 2 4