Connect with us

Бәрі туралы

Информатика

Интерфейс WINDOWS 95

Интерфейс WINDOWS 95

WINDOWS NT-ң 4.О.-ң алдыңғы версиялардан ең көрнектi айырмашылығы WINDOWS 95 интерфейсiне ұқсайтын пайдаланушының жаңа интерфейсiнде. Мұндай атаулы өзгерiс Microsoft-ты жаңа версияны NT 4.О қабығы өзгерген версия (қабық – пайдаланушыларен ара-қатынасты iске асыратын ОЖ-ң бөлiгi) деп атауға тура келгiздi. Дегенмен NT 4.О пайдаланушы интерфейсi WINDOWS 95 интерфейсiнен айырмашылығы бар. Басқару тақтасынын көпшiлiгi өзгердi. Мысалы, WINDOWS NT Server –дiң торабтық құралдарының архитектурасы WINDOWS 95 өте қатты ерекшеленедi, сондықтан Network (тораб)-ты басқару тақтасы да басқаша көрiнедi. Сонымен бiрге NT Plug және Play құрылғыларын қолдамайды.

Клиент-сервер қосымшаларына арналған таратылған OLE спецификациясы.

NT Server-дiң негiзгi атқаратын мiндетi корпоративтi локальды торабтар үшiн клиент-сервердi берiк платформалармен қамтамасыз ету.

Әдетте, компьютерде орындалатын процесс өзiнiң жеке ерекшеленген ресурстарын қолданады, бұл ресурстар басқа процестерге әсерi жоқ. Бiрақ көбiнесе бұлардың кейбiреулерiмен ақпарат ауыстыру қажеттiгi туады. OLE-процестерге бiр-бiрiмен мәлiметтер ауыстыруға мүмкiндiктер беретiн хаттама. Мысалы, OLE технологиясы пайдаланушыға Word құжатында электрондық кесте орнатуға мүмкiндiк бередi, бұл өз алдына Word документi м„тiнiнде кестенi экранда бейнелеу үшiн Excel-дi қолданады.

Бұрын OLE-дiң көмегiмен мәлiметтер алмасу бiр компьютерде жұмыс iстейтiн процестер арасында ғана мүммкiн едi. Таратылған OLE технологиясы енгiзiлгеннен бастап бұл шектеу алынып тасталды.

Сiздiң Word редакторы құжатыңызға енгiзiлген Excel электрондық кестесiнiң артықшылығын көзiңiзге елестетiңiз: электрондық кесте көршi ғимаратта тұрған мультипроцессорлық симметриялық өңдеуi бар серверде өңделедi. Таратылған OLE технологиясы күштi таратылған қосымшаларды жасап шығаратын програмистерге көптеген жеңiлдiктер бердi. Бұл технологияның спецификациясының мәтiнi Java апплеттерiнiң мәтiнiне ұқсайды.

Программалық жабдықтау технологияларын жасап шығаруда Java нағыз оқиға болып табылатынын атап өту керек. NT-ң басқа ОЖ-мен ара-қатынасы. Төменде NT-мен басқа ОЖ салыстыру нәтижелерi көрсетiлген. Кестелерде қысқаша мәлiметтер берiлген. Кестесi NT-мен бiрпайдаланушы операциялық жүйесiн салыстыру.

Мүмкiндiктерi NT4.O Win 95 OS/2 Warp
Қолдау 386 Иә Жоқ
Жүйе жұмысы үшiн қажет ОЗУ-дың ең қысқа көлемi 24 Мбайт 16 Мбайт 16 Мбайт
Адрестiк кеңiстiк 4 Гбайт 4 Гбайт 4 Гбайт
Қосымша кодының өлшемi 2 Гбайт 2 Гбайт 512Мбайт
Бiрнеше процессорларды қолдау 2 Жоқ әлi жоқ
Көпағымдылықты қолдау Иә Иә Иә
Жаңалықтар қатарының көптiгi Иә Жоқ, бiрақ белгiлi уақыт өткен-нен кейiн жүйе қоршалған хабарлар өатарын тазалайды
Win32 қосымшаларының сырып шығару көпмiндеттiлiгi Иә Иә
Win16 қосымшаларының сырып шығару көпмiндеттiлiгi Иә Иә
С2-нiң қорғану дейгейi Иә
Plug және Play құрылғыларын қолдау Иә
Интерфейс WINDOWS 95 Иә Иә
Интернетпен интеграция Иә Иә

NT мен басқа торабтың ОЖ салыстыру

Мүмкiндiктерi NT 4.O Unix (HP) UMS Net Ware
Адрестiк кеңiстiк 4 Гбайт 4 Гбайт 8 Гбайт 4 Гбайт
Файлдiк ең үлкен өлшемi 17 Гбайт 128 Гбайт 10 Гбайт 4 Гбайт
Жалпы мүмкiн ең үлкен дискiлiк кеңiстiк 408 Гбайт Анық-талмаған Анық-талмаған 32 Гбайт
Файлдiк жүйелер журналды қолдайды Иә Иә Иә Иә
Дискiлiк квоталар 3-шi фирмалар өнiмдерi үшiн Иә Иә Иә
Қорғалған жады Иә Иә Иә
С2-нiң қорғау деңгейi Иә Иә Иә Иә
Бiрнеше процессорларды қорғау 32 14 Иә 2
Көпағымдылық Иә Иә Иә
Серверлер кластерлерi Жоспарда бар Иә Иә
RAID құрылғысы Иә Иә Иә
Мәлiметтер базасы серверi жұмысының жылдамдығы Жақсар-тылуда Жоғары өте жоғары Жеткi-лiктi
Intel Иә Иә
DEC Alpha Иә Иә
HP PA-RTSC Иә Иә
Power PS Иә
MIPS Иә

  • Excel
  • Word редакторы
  • Wіndows

© Дереккөзі

To Top