Connect with us

Бәрі туралы

Информатика

Программаның мәзір бөлімдері

Программаның мәзір бөлімдері

Анықтамалар көптеген бір типті обьекттер туралы мәліметтерді сақтауға арналған. Анықтама кәсіпорын жайлы,қызметкерлер, контрагенттер, номенклатура және т.б. мәліметтер түрлері бар. Анықтамамен жұмыс істеу үшін Операции – Справочники қатарын таңдап қажет анықтамалықты енгіземіз. Әрбір анықтама өзінің реквизиттердің теңестірлумен деңгейлердің санымен сипатталады және ұсынылғанқосымша қасиеттері хабар алу және редакциялауға мүмкіндік береді. Хабар анықтама енгізуде пайдаланушыны басқаруымен бағдарламада жұмыс барысында жүргізіледі. Сонымен қатар кейбір анықтамалалар алдыннан толтырылып қойылады. Анықтамалар автоматта түрде немесе Ғ4 клавишін басу арқылы шақыруға болады. Құжаттарды редакциялау кезінде анықтамалардың элементтерін енгізуді есептеу нәтижелерінің параметрлерін таңдайды. Таңдау барысында жаңа элемент алдыңғы ескі мәнмен ауыстырылады. Анықтамалар бірегей атаумен идентификаторы кодтары реттімен беріледі, айналдыру арқылы анықтамағақолданылатын бағдарламалық деңгейде оның реттері шығарылады. Анықтама пайдаланушылық интерфейсте анықтама қызметі сонымен қатар түсініктер де қолданылады.

Анықтаманың бөлек объектісі анықтама элементімен деп аталады. Анықтама элементімен қызметкерлер жайлы мәлімет атап айтсақнақтылы қызметкер туралы мәліметтерді толық енгізу қарастырылған. Мысалы үшін аты-жөні, тегі, табельдік номері, қызметі, мекен жайы, жалақы сомасы, РНН, бөлім, профсоюз, пенсионный фонд, СИК, туған жылы күні, құжат түрі, құжат сериясы номері, жынысы, құжат беруші мекеме, құжат берілген уақыты.

Анықтамада әрбір элементтің коды міндетті реквизиттері, атаулары болады.Олардың көмегімен бағдарлама қажет анықтаманы таңдап және одан пайдаланып жұмысты жүргізеді.

1.Анықтамалықтар – Справочники бөлілі

 1. Банки
 2. Бланки строгой отчетности
 3. Валюты
 4. Варианты расчета налогов
 5. Варианты реализации
 6. Виды движения денежных средств
 7. Виды деятельности
 8. Виды доходов
 9. Виды доходов физических лиц
 10. Виды затрат
 11. Виды начислений
 12. Виды НДС к зачету
 13. Виды номенклатуры
 14. Виды оборота по реализации
 15. Вычеты
 16. Группы налогового учета (Группы налогового учета)
 17. Денежные средства
 18. Доходы будущих периодов
 19. Единицы измерений
 20. Категори земель
 21. Классификатор кодов стран
 22. Коды бюджетной классификации
 23. Коды назначения платежей
 24. Контрагенты
 25. Материалы
 26. Места хранения
 27. Налоги, сборы, отчисления
 28. Номенклатура
 29. Обьекты земельного налога
 30. Обьекты имущественного налога
 31. Обьекты транспортног налога
 32. Организации
 33. Основания (договора)
 34. Период начисления заработной платы
 35. Подразделения
 36. Пользователи
 37. Привилегии пользователей
 38. Прочие обьекты учета
 39. Расходы будущих периодов
 40. Расчетные счета
 41. Состав продукции
 42. Сотрудники
 43. Ставки акциза
 44. Ставки НДС
 45. Фиксированные активы
 46. Ценные бумаги
 47. Переоценка фиксированных активов
 48. Состав комплекта фиксированных активов
 49. Состав набора фиксированных активов


© Дереккөзі

To Top