Connect with us

Бәрі туралы

Информатика

NT дегенiмiз не?

NT дегенiмiз не?

Мүмкiн NT-ң маңызды қасиетi бұл операциялық жүйе ақпараттық ресурстары аз бола тұра төрт сағат iшiнде клиент-сервер принципi бойынша құрылған симметриялық өңдеуi бар берiк, қорғаулы көпағымды жүйенi алуға мүмкiндiк туғызатындығында шығар.

NT – ң барлық негiзгi қасиеттерiн қарастырайық:

-Берiктiлiк: NT жеке ұсақ жүйелер серияларынан тұрады, сондықтан олардың бiреуiнiң бұзылуы барлық жүйенiң iстен шығуына әкеп соқпайды. Сонымен бiрге NT бұзылуға төзiмдi аппараттық құрылғыларды қорғайды, мысалы , RAID дискiлi массивтер (Redundant Array of Inexpensive Disks – артылған дискiлi массивтер);

Қауiпсiздiк: пайдаланушылар сияқты WINDOWS NT-тегi процестер де жүйенiң ресурстарына кiруге рұқсаты болуы керек. Рұқсат алуға байланысты оқиғалардың барлығы жүйелiк журналға жазылады.

Көпағымдық пен симметриялық өңдеу: NT бiрнеше ағымды есептеулердi бiр уақытта басқара алады. Егер сiздiң жүйеңiзде бiрнеше орталық процессорлар орнатылған болса, онда NT мiндеттердi оларға бөлiп бередi. Бұл программалардың орындалуын елеулi тездетедi.

Клиент-сервер NT server кең спектрлi торапты протоколдармен RPC өшiрiлген процедураларды қайтаруды ұстап тұра алады. Бұл програмистерге таратылған қосымшалар жасауды жеңiлдетедi.

Пайдаланудың қарапайымдылығы: NT-ң қуаттылығымен күрделiлiгiне қарамастан, бұл ОЖ-ң орнатылуымен ұстап тұрылуы оңай. Көптеген әкiмшiлiк қызметтер пайдалушының графикалық интерфейсiн қолданатын.

Ұстап тұратын аппаратураларының кең спектрi: NT алғашында тасымалды ОЖ ретiнде жасалды. Бүгiнде NT Server, Intel, DEC Alpha, MIPS Power PC процессорлы компьютермен қарапайым 486 Intel базасындағы жұмыс станцияларынан бастап, 128 процессорлы монстрлармен жұмыс iстей алады. Осылай сiз әрқашан өзiңiздiң талабыңызға сай жүйенi таңдай аласыз.

Н.О. версиясындағы жаңалықтар қандай?

WINDOWS NT Server-ң маңызды жаңалығы оптимистендiрiлген жасап шығарушылық, паудаланушының жаңа интерфейсi, таратылған OLE (объектiлердi байланыстыру және енгiзу) және Интернетке кiруге мүмкiндiк беретiн құралды орнату. Осының барлығы NT-мен жұмыс iстеуде қалай көмек беретiнiн көрейiк.

Жасап шығарушылықты оптимистендiру. Мүмкiн NT-дiң iшкi құрылысындағы өзгерiстердiң бұрынғы версияларға қарағандағы өзгерiстердiң бұрынғы версияларға қарағандағы айырмашылығы, оның Win 32 iшкiжүйесiнiң толығымен өзгеруiнде және графикалық құрылғылардың интерфейсiнiң өзгеруiнде (GDI – Graphic Device Interface).

Ендiгiде Win 32 iшкiжүйенiң үлкен бөлiгi, және де пайдаланушылардың барлық iшкiжүйелермен GDI ядро режимiнде жұмыс iстейтiн WINDOWS NT жүйесiн орындайтын құрамға кiргiзiледi.

NT-ң кең тараған берiктiлiгiнiң негiзi бұл ОЖ-ң программалық кодының үлкен бөлiгi оны қорғауға мүмкiндiк беретiн (орталық процессордың микросхемасының аппараттық құралдарымен) және NT-қосымшасының ядросының бұзылуын жоятын процессордың арнайы режимiнде орындалатындығында. Негiзгi принциптерi: ерекше режимде жұмыс iстейтiндердiң барлығы бұзылмауы керек. Егер бұзыла қалған жағдайда барлық жүйе iстен шығады.

4.О. версияға дейiнгi WINDOWS-ң орнатылған қызметтерiнiң шақыруларын өңдейтiн Win 32 iшкiжүйесi, және де экранға мәлiметтердi шығару мiндеттерi жүктелген User мен GDI iшкiжүйелерi ОЖ-ң басқа бөлiктерiнен жекеленген болатын. Олар пайдаланушы режимiнде жұмыс iстеп, сезiмтал WINDOWS қызметiн әр шақырған сайын немесе экранды жаңартқан сайын жүйе пайдалану жүйесiнен жекеленген режимге қайта қосылуы керек едi және керiсiнше. Бұл көп уақытты алатын едi. Конкуренция Microsoft корпорациясын NT 4.О.-де User мен GDI жүйелерiнiң жұмысын жекеленген режимге ауыстыруға мәжбүр еттi, сонымен қатар олар бұл жаңа өзгерiспен ОЖ-ң тұрақтығы азайды деп жариялады. Теория жүзiнде шынында да бұл арихитектураны өзгерту ядроның режимiнiң жүйесiн нашарлатты.

Бiрақ, шынында ядро мен пайдаланушыны қатал бөлшектеу ешқашан WINDOWS NT-ң ажырамас мүмкiндiктерi болған емес.

  • NT-дiң iшкi құрылысы
  • NT-ң маңызды қасиетi
  • NT-ң қуаттылығы

© Дереккөзі

Continue Reading
Ұқсас тақырыптар...
To Top