Connect with us

Бәрі туралы

Курстық жұмыс

Химия | ППЗ 5025 А панелі тек қана жиілігі 25 Гц

Химия | ППЗ 5025 А панелі тек қана жиілігі 25 Гц

 Химия | ППЗ 5025 А панелі тек қана жиілігі 25 Гц


Мазмұны

1. Бақылау аккумуляторы батареяны таңдау және есепте…………………2
2. Электрқоректену панельдердің қолданатын қуатты есептеу…………….4
3. Электропривод қолдану бағытындағы тоқты есептеу;
ПВ-24/220ББ анель санын тобу……………………………………………………….6
4. Таблодағы шамдарының қолдану қуатын есептеу…………………………..7
5. Маршруттың бағытын және бағдаршамның қолданатын
қуатын есептеу………………………………………………………………………………….. 9
6 Рельстік тізбекте қолданылатын тоқтың сигналдық жиілігі
50Гц – те қуатты есептеу…………………………………………………………………10
7. Бақылау тізбек бағытының қолданылатын қуатын есептеу………….11
8. Кіру бағдаршамдардың реле шкафтарының қолданатын қуатын
есептеу…………………………………………………………………………………………………11
9. Электрлік жылыту тізбегінің баиланыс автоауыстыру бұрмаларының электроприводының қолданылатын қуатын есептеу….13

10. «Тс» күшілік тансформатормен қолданылатын қуатын анықтау
оның түрін таңдау…………………………………………………………………………….14
11. Бекеттің құрылғылары қолданылатын қуатын есептеу.
Кіру панельдер
қолданатын қуатын есептеу………………………………………………………………16
12. Дизель – электр құрылғының паидаланатын қуатын есептеу;
ДГА типін таңдау ………………………………………………………………………20
13. Қорытынды…………………………………………………………………………………………22
14.Пайдаланған әдебйеттер……………………………………………………………………..23

1. Бақылау аккумулятор батареяны таңдау және есептеу.

Бақылау аккумуляторы батарея ( жалғыз бекеттегі батарейлік емес системада ) соңғы резервті электрқозуы барлық маңызды тізбектерде болып табылады, қолданылатын тұрақты кернеудегі 24 В, шығысындағы екі электростанцияда және ДГА – да. Аталған осы тізбектегі толық әріпті атауларының параметрі кіру формулада көрсетілген. ( 1.1 )
Нақтылық сыиымдылық бақылау батареяның барлық резервтік тізбегінде алынуы керек және келесі түрде көрсетіледі,

Qф = ( Ia nc + Iл Iл + Iaв naв ) tp + Iл nлп tp ( 1.1 )
мұндағы
пл – 19 таблодағы лампалардың саны;
Ia – 0,5 А тоқ, релелік құрылғының ЭЦ қосылмаған аинымалы тоқта есептеу кезінде жалғыз орталықтандырылған бағытта;
пс- 100 орталықтандырылған бұрмаланың саны;
Iл – 0,035 тблодағы бір лампаның қолданатын тоғы;
Iaв – 1,05 А қауіпті жағдаида бір лампаның жарықтану тоғы;
naв – 3 ЭЦ постындағы қауіпті жағдаидағы лампалардың жарықтану саны;
Плп – 3 кіру бағдаршамдағы шақыруоттарының бақылау лампалар саны;
tр – 8 тізбектегі саналған аккумулятор батареяның қосымша қоректену ұзындығы;

Qф = ( 0,15 • 100 + 0,035 + 19 + 1,05 • 4) 8 + 0,035 • 3 • 8 = 305,88+0,84=306,72Ф
( 1.1 ) Аккумулятордың типін таңдау алу қажет; сонда сыйымдылықтың есептеу номиналды жағдаида көрсетілген.
мұ ндағы формуласы боиынша
Кс – Сыиымдылықтың төмендеу коэффициентің аккумулятордың есккіруінен темір жол автоматика және телемеханика құрылғыларында 0,8 теңдігімен алынады;
Р – интенсивті разрядтың коэффициенті, ( 0,66 );
Кt – температуралық сыиымдылығының коэффициенті, стационарлы
аккумулятор үшін Кt = 0,008
t0а – электролиттің температурасы разряд процесінде ( бөлмелік ) аккумулятор батареясының температурасы берілгені боиынша тнң қабылданылған ( +10 / +10 );

Qр = 306,72/ 0,8 • 0,66[1+0.008 (260-150)]=384,488 (1.2)

1.2 Аккумулятордың типін таңдау – үшін максималды разряд тоғын білу қажет, ол келесі теңдеумен анықталады,

Qф 306,72
Ipmax = = = 38,34 A (1.3)
8
2. Электрқоректену панельдердің қолданатын қуатты есептеу

Панельдің санын және түрін таңдау.
Тоқтың өлшемі 24 В тұрақты кернеудегі жұмысының қолдану тізбегіндегі нормальды (қауіпсіз жағдайда) режимде, «ПВ – 24» – панельдің санын таңдау, формула боиынша анықталады.
IH = IC nc
Ic – қалыпты режимде МРЦ тізбектермен қолданылатын тәуліктің орташа тоғы;
nc – 100 бекеттегі орталықтандырылған бағытының саны;
IH = 22 • 100 = 2200 A
Табылған тоқтың өлшемі «ПВ – 24» панельінің саны боиынша көрсетіледі. Сонымен қатар келесі анықтамаға мән беруіміз қажет. «ЭББ – 24/30» түзеткіші «ПВ – 24» панеліне орнатылады. 24 В шығу кернеуі бар ұзақ және жұмыстағы тоқ 22 А үлкен емес кезінде қамтамасыз етеді.
Бұл өлшемде түзеткіштермен панельдердің қажетті санын берілуіне мән беру қажет: бір түзеткіш істен шығу кезінде 24 В кернеудің қозу жүктемесі басқа «ЭББ – 24/30» – ны өзіне алу қажет, уақытша ( түзеткіш жұмыс істегенге дейін) 30 А тоқ түзеткіш резервті жүктелелуіне мүмкін. Мұндағы мезгілдік және басқа қалыпта келтіруді ойымыздан шығармауымыз керек, сонымен қатар қажетті өлшемдегі максималды минималды тоқтарды көрсету керек, «ЗБВ/24/30» түзеткіштерінің параллельді жалғаунн қамтамасыз ететін және қажетті шектегі аккумулятор батареясының кернеуінде (максималды және минималды) қалыпқа келтіру заряд ішіндегі импульстік режимдерінің маңыздылығы құрылғының минималды (Imin) және максималды (Imax) тоқтар әрбір түзеткішке береді: минималды 10% – дан төмен, ал максималды 10%- дан жоғары орта тәулікті тоқ қоректену күші наминалды кернеуде аинымалы тоқтағы желі, «ЗБВ- 24/30» қоректену түзеткіші.

Орташа тәуліктік тоқтың өлшемі былай анықталады.
IH
Icp = (2.2)
N
мұндағы
N – түзеткіш саны, ( берілгені бойынша 3 );
2200 А
Icp =¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ = 733,3 A
3
Imin…..

© Бұл курстық жұмыстар сіздің жұмысыңызға негіз болады деген үміттеміз.

Continue Reading
Ұқсас тақырыптар...
To Top