Connect with us

Бәрі туралы

Математика

Сан шаманы өлшеудің нәтижелері

Сан шаманы өлшеудің нәтижелері

“Сандарға және шамаларға қолданылатын амалдар” тақырыбында: қосу және азайту; бір таңбалы санға көбейту және бөлу, екі таңбалы санға көбейту және бөлу, үш таңбалы санға көбейту және бөлу кезеңдеріне орай қарастырылатын мәселелер төңірегіне шамалар және оларды өлшеу,

арифметикалық амалдар және олардың қасиеттері есептеу тәсілдері, есептер және оларды шешудің әдсітері мен тәсілдері, алгебраның және геоменцияның элементері топтастырылған.

  1. Қосу амалдарының ауыстырымдылық және терімділік заңдаоы, қосу мен азайтоменцияның элементері топтастырылған.Қосу амалдарының ауыстырымдылық және терімділік заңдары, қосу мен азайтудағы 0 мен 1-дің қасиеттері көп көп таңбалы сандар үшін де орындалатындығы тағайындалады осыларға негізделген ауызша есептеру тәсілдері пысықталады. Әрі қарай көп таңбалы санның құрамы жайындағы білімге негізделген ауызша есептеулерге сондай-ақ көп таңбалы сандарды қосу мен азайтуда разрядтық сандарға амалдар қолдануға кестелік және 100 көлеміндегі сандарды қосу мен азайтуғакелтірілетін жағдайларда есептеулерді жүргізуде машықтандырып жүзеге асырылады. Ал қосу мен азайту алгоритімдері үш таңбалы, сандарға амалдар қолдану барысында еске түсіріліп, біртіндеп төрт, бес, алты, таңбалы сандарға амалдар қолдануда да сәйкес білім пайдаланылыады. Мысалы, алдымен оқушыларға таныс олгаритім бойынша үш таңбалы, сандарды, қосу қарастырылады, айталық 273+416, әрі қарай біртіндеп 5273+3416, 15273+23416, 615273+123416 мысалдары қарастырылады. Азайту да осыған ұқсас оқытылы үйретіледі. Демек, көп таңбалы сандарды қосу мен азайту жаңа мәселе ретінде қарастырылмай, оларды орындауда біртіндеп бірлік мыңдармен, ондық мыңдармен, жүздік мыңдармен, сәйкес разрядтар: жүздіктер, ондықтар және бірліктермен жазбаша амалдар орындаудың ұқсастығы басшылыққа алынады. Ал үш таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша көбейтумен бөлудің барлық жағдайлары қамтылатын мысалдарды шығаруға ерекше бөлуді, өйткені осы жағдайларды оқытып үйретудің нәтижесі ілгеріде қарастырылатын көп таңбалы сандарды бір, екі және үш таңбалы сандарға жазбаша көбейту мен бөлу бойынша берілгені білім қатарына жатады.


© Дереккөзі

Continue Reading
Ұқсас тақырыптар...
To Top