Connect with us

Бәрі туралы

Қазақ тілі

Қазақ тілін оқытудың методологиялық негіздері

1 . Методология — гректің— зерттеу, әдіс, ілім деген сөздерінен алынған термин. Методика білім беру кұралдарының жиынтығы деп қарастырылса, ал методология осы білім беру құралдарын басшылыққа алатын негіздер болып табылады. Жер бетіндегі ғылымдар өзінің негізгі қарастыратын объектісіне карай екіге жіктеледі: 1. Жаратылыс тану ғылымдары; 2. Қоғамдық ғы-лымдар.

Жаратылыс кұбылыстарын жаратылыс тану ғылымдары (физика, математика, химия, биология және осыдардан бөлініп шыққан басқа да ғылымдар) зерттесе, адам баласы қоғамындағы құбылыстарды қоғамдық ғылымдар (тарих, философия, саяси экономия, заң ғылымдары, педагогика және тіл білімі ғылымдары) зерттейді.

  1. Қазақ тілін оқыту методикасыпедагогиканын,бір тармағыболатұрып,қоғамдықғылымдарқатарына жатады. Тілдік фактілер қазақ тілін оқыту методикасының негізгі объектісі. Ал оқыту методикасы диалектикалық материализммен, біріншіден,методологиялык қағидалар жағынан ұштасса, екіншіден, зерттелетін ортақ мәселелер жағынан жақындасады.Диалектикалық материализм материя алғашқы да, сана екінші деп есептейді.Бұл қағида — ғылымдардыңбарлығына,соның ішінде қазақ тілін оқыту методикасына да қатысты әрі ортақ қағида. Бізді қоршаған дүние және оның заңдары адам санасынан тыс жәнеоғантәуелсізөмірсүреді, адам оны еңбек процесінде таниды және пайдаланады. Адамның ойлауы тіл арқылы объективті шындықты көрсетеді. Объективті шындықта болған нәрсенің, танылғанның бәрі де тілде белгіленеді. Қазақ тілін оқыту методикасын зерттеуде диалектиканың негізгі заңдары мен 4

категориялары ескеріледі. Маркстік диалектиканьщ 6І-рінші зақы дүниедегі барлық заттар мен құбылыстар бір-біріне тығыз байланысты деп қарайды. Осы занды-лықты методикаға алып келгенде оны төмендегіше түсіндіруге болады. Методика пәні және онын, зерттейтін объектілері бір-біріне тығыз байланысты. Білім беру әдістері және олардын, түрлері бір-біріне байланысып, бірін-бірі дамытып отырады. Қазақ тілін оқыту методикасындағы сабақтар да біріне-бірі үндесіп отырады, бірінсіз бірі жасалмайды.

Диалектиканың, екінші заңы заттар мен құбылыстар саннан сапаға көшіпотырадыдепдәлелдейді.Қазақ тілін оқыту методикасындағы білім беру әдістері және олардың қүрылымдық элементтері жанарып, үнемі жетіліп отырады. Диалектикадағы сан — ескі әдістер, ескі методикалық терминдер, ескі сабақ құрылымдары, ал сапа — сол білім беру әдісінін, жаңаруы,қүрылымдық элементтердіқ жетілуі, сабақ түрлері, олардың топтастырылуы. Бұлардын, бәрі жаңаданқаралады,жаңаша зерттеледі, бүлар сапа ретінде танылады.

Дереккөзі

Continue Reading
Ұқсас тақырыптар...
To Top