Метка: Ақпарат -латынның іnformatіo деген сөзінен шыққан, яғни істің жай-күйі немесе біреудің іс-әрекеті туралы ақпарат, мәлімдеменемесе қандай да бір нәрсе туралымәліметтер жиыны.