Tag: Банк шотының болуы және нөмірі туралы анықтама, есепшоты бойынша ақшаның қалдығы, қозғалысы туралы үзінді;