Tag: белгіше (пиктограмма) түрінде, яғни терезе кішірейтіліп белгішеге айналып кеткен.