Метка: Берілген программаның дербес дұрыстығын дәлелдеу, осы программадағы барлық жолдарға арнап құрылған(1), (2) және (3)верификациялаушарттарының ақиқаттығын орнатуға келіп тіреледі.