Tag: В матрицасындағы менің блогымды j орынға солтүстікке жылжытамыз.