Tag: Егер пирамидаға төмендегі екі шарттың бірі орындалса:

Фурье қатарына жіктеу

Фурье қатарына жіктеу Анықтама :Егер сегменетте интегралданушы f(х) және  (х) функциялар көбейтіндісінен алынған интеграл нөлге тең болса , оларға өзара ...