Tag: жалпы тарих ғылымында қалыптасқан түріктердің тарихтағы рөлі туралы жағымсыз пікірлер олардың мәдениетімен, көрші халықтармен байланыстарын талдауда үстем болып келді;