Tag: Жартасты жер бедерлі, аккумуляцияның үшінші кезеңіндегі немесе жаңа төрттік тау бөктеріндегі көлбеу жазық.