Tag: кезең ішінде суы мол және суы аз фазаларының жұп сандары болуы қажет;

Өзен ағындысын есептеу

Қалыпты ағынды деп – көпжылдық кезең үшін есептелген ағындының орташа мәнін айтады. Қалыпты ағындының мәні кезең ұзарған жағдайда өзгермей қалуы ...