Метка: Кез келген а,в және с сандары үшін: егер a>в болса, онда а+с> в+с, болады, яғни теңсіздіктің екі бөлігіне де бірғана санды қоссаң, онда мағанасы берілген теңсіздіктің мағынасымен бірдей болады.