Метка: Кез-келген экожүйеде ұсақ жануарлар саны жағынан ірі жануарлардан басым болады және тезірек көбейеді.

Экожүйенің трофикалық құрылысы

Энергияның трофикалық тізбектерде шашырауы нәтижесінде және метоболизмнің дара организмдердің көлеміне тәуелділігі сияқты факторлардың арқасында әр қауымдастық белгілі-бір трофикалық құрылдымға ие ...

Экожүйе трофикалық құрылымы

Энергияның трофикалық тізбектерде шашырауы нәтижесінде және метабализмнің дара организдердің көлеміне тәуелсізділігі сияқты фактолардың арқасында әр қауымдастықтың белілі бір трофикалық қауымға ...