Tag: командалардың атқарылу реттілігін алгоритм анықтайды;

Алгоритмдер туралы түсінік. Алгоритм және оның қасиеттері. Блок-схема

Алгоритмдер туралы түсінік. Алгоритм және оның қасиеттері. Блок-схема Алгоритм- математикадағы еңбіріргеліұғымдардың бірі. Алгоритм сөзіlX ғасырдаөмірсүрген,адамдардыквадраттеңдеулердіжүйелейқұрыпонышешебілуге үйреткенұлы математикаӘл- хорезмидіңатыныңлатыншажазлуыalgorithmiсөзіненалнған. Алгоритм  депберілгенесепті ...