Tag: Күтуші (қамқоршы) екенін растайтын құжат (жергілікті әкімдіктен алынады);