Метка: трансляциялауға жататын пайдаланушы модульінің мәтіні;

Модульді програмиалау

Модульді програмиалау Басқапрограммалармен бірлесе отырып бірнешерет жұмыс істеуге есептеліп жасалған әрі тиісті түрдебезендірілген программа модуль деп аталады. Стандартты бағыныңқыпрограмманың өзімодуль ...