Метка: хабарды бір пакет программасымен шифрлап, DES стандартына сәйкес келетін басқа пакет программаларымен қайта шифрлау (расшрифровка) мүмкін;