Tag: Ыстық аудан-жылудың (+100С-тан жоғары) жинағы – 3400-40000С

Ыстық аудан-жылудың (+100С-тан жоғары) жинағы – 3400-40000С

Байқонырдың Агроклиматтық жағдайы

Сырдария бассейнінің климаттық жағдайын сипаттайтын әдеби мәліметтер баршылық болғанмен олардың көпшілігі Қызылорда облысының бүкіл байтағындағы климат жағдайының ерекшеліктеріне соқпай, шектес ...