Tag: 70. Егер a, b, c, d – оң сандар болып, а < b және с< d болса, онда ас < bd;